jcjoeyfreak:

Peter Hale reacts to being touched in the sneak peek for Monstrous. (x)

(x)

twdailygraphics:

not all monsters do  m o n s t r o u s  things

Tyler Hoechlin talking about Darren Criss (video from hale-stilinski styleztomlinson ♥♥♥)

not all  m o n s t e r s, do  m o n s t r o u s  things.

                l i k e   w h o ?  l i k e   s c o t t .